11 квітня 2017 р. у конференц-залі нашої академії відбулася чергова віртуальна подорож у педагогічне минуле із серії "Уроки видатних особистостей" за участі студентів академії і коледжу, працівників бібліотеки та навчально-методичного відділу. На цей раз подорож була присвячена 425-річчю з дня народження фундатора педагогіки Яна Амоса Коменського (1592-1670),  235-й річниці з дня народження німецького педагога Фрідріха Фребеля (1782-1852), засновника першого дитячого садочка та 90-річчю українського педагога-новатора Віктора Федоровича Шаталова (1927).

У програмі роботи віртуальної подорожі були продемонстровані відеофільми "Учитель народів" та "Татусь дитячих садочків" про життєвий шлях зазначених педагогів, автором яких є провідний бібліотекар академії Н.П. Чернишенко. Про педагогічну творчість видатних особистостей доповідали студентки факультету початкової освіти Маргарита Денисова та Анна Дашкова та студентки факультету дошкільної та корекційної освіти Алла Алєксандрова та Ріта Здорик. Такі віртуальні подорожі повертають студентів у далеке педагогічне минуле, дають змогу зрозуміти розвиток педагогічної думки  в різні історичні періоди. 

Ян Амос Коменський

"Є діти з гострим розумом та допитливі, але «дикі» й уперті.

Таких зазвичай ненавидять в школах і майже завжди вважають безнадійними;

між тим з них зазвичай виходять великі люди,

якщо тільки виховати їх належним чином."

Ян Амос Коменський

Ян Амос Коменський – чеський педагог, мислитель, основоположник нової прогресивної педагогічної системи, в основу якої поклав принципи природовідповідності; громадський і державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики викладання латинської мови, організатор шкіл Угорщини, упроваджував свою ідею пансофічної школи, теоретик єдиної шкільної освіти, класно-урочної форми навчання, дидактичних принципів, нових методів навчання. Автор фундаментальної праці „Велика дидактика”, підручників з фізики, астрономії, мов, посібника з дошкільного виховання „Материнська школа”, праці „Загальна порада про виправлення людських справ”.

Великою заслугою Коменського було те, що він вперше зібрав і систематизував всі відомості з педагогіки, а також розробив революційні на той час ідеї, зокрема до таких належать ідея класно-урочної системи. 
Коменський вважав, що починати навчання треба якомога раніше, що навчальний матеріал повинен обов'язково відповідати вікові учнів і був переконаний у тому, що розум людини спроможний охопити все, що завгодно. Тільки для цього потрібно дотримуватися в навчанні послідовного і поступового просування вперед, слідуючи безсмертним та універсальним дидактичним правилам: «від близького до далекого», «від цілого до окремого», «від знайомого до незнайомого» для того, щоб учні засвоювали систему знань, а не уривчасті відомості.

Коменський вважав також, що необхідно з дитинства виробляти позитивні етичні риси (справедливість, поміркованість, мужність; цікаво зазначити, що під останньою він розумів також наполегливість у праці). Важливу роль в етичному вихованні Вчитель відводив прикладу дорослих, систематичному привчанню дітей до корисної діяльності і до виконання правил поведінки.
До навчального плану гімназії Коменський ввів, нарівні з традиційними «сімома вільними мистецтвами», природознавство, історію, географію.

Ян Амос Коменський наголошував на тому, що успіхи школи в навчанні й вихованні учнів залежать передусім від учителя. Ця професія є «найпочеснішою під сонцем», а тому «найкращі з-поміж людей нехай будуть учителями». Педагог повинен любити свою справу, бути працьовитим, ентузіастом, сповненим життя, діяльним і чуйним, любити учнів, ставитися до них по-батьківськи, бути високоосвіченою людиною, живою бібліотекою і завжди прагнути до збагачення своїх знань і досвіду, добре володіти методикою передання знань учням. У педагогові він бачив не лише вчителя, а й вихователя.

 

Минуло багато років від часу виходу в світ творів Я.А. Коменського, але всі вони зберігають своє величезне значення для педагогічної науки. Ян Коменський – не лише історія, це й наша сучасність, бо його ідеї, критично переосмислені, увійшли в систему української педагогіки, українського національного виховання. Українські освітяни в спадщині Яна Амоса Коменського знаходять безцінний скарб для творчої праці в такий складний і відповідальний час.

Про педагогічну діяльність Яна Амоса Коменського докдадніше доповіла студентка факультету початкової освіти Маргарита Денисова.